SON DAKİKA

Basın İlan Kurumundan Kamuoyu Duyurusu

17 Kasım, 2020 18:01 Güncelleme: 17 Kasım, 2020 18:01 Basın İlan Kurumundan Kamuoyu Duyurusu

Basın İlan Kurumu, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Kuruma yönelik iddialarına karşı kamuoyu açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU, 17 Kasım 2020 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumu hakkında haksız ithamlarda bulunmuştur.

Kurumumuz, 02/01/1961 tarih ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz bir idare olup; temel görevi resmi ilan ve reklamları mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan süreli yayınlara fikir ve içtihat ayrımı gözetmeksizin dağıtmaktır.

Kurumumuz bu görevini başta Anayasa olmak üzere Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine istinaden yerine getirmektedir.

Resmi ilan hakkını haiz süreli yayınların ödevlerinden biri de basın ahlak esaslarına riayet etmektir. 195 sayılı Kanun’un 49. maddesi ile Kurumumuza resmi ilan hakkını haiz süreli yayınların basın ahlak esaslarına riayet etmemesi halinde, iki ayı geçmemek üzere resmi ilan ve reklamları kesme müeyyidesi uygulama görevi ve yetkisi verilmiştir. Kurumumuz bu görev ve yetkisini kurulduğu günden beri Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayın yapan tüm süreli yayınlar için kullanmaktadır.

Konuşmada bahsi geçen Cumhuriyet gazetesiyle ilgili müeyyide kararı, ilgililerin Kurumumuza şikayeti üzerine, karara konu olan haberler incelenerek ve gazetenin savunması alınarak, tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde verilmiştir. Nihayetinde söz konusu haberlerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve kaçak yapıya yönelik yayınların doğru olmadığı anlaşılmış, gazetenin Basın Ahlak Esaslarına aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/62411 soruşturma-2020/66163 karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da, yalan habere konu yapının kaçak olmadığı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Basın İlan Kurumu tarafından verilen söz konusu müeyyidelere karşı ilgili gazete tarafından İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davalar kesin olarak reddedilmiştir. Böylelikle müeyyide kararları kesinleşmiş olup Kurumumuz tarafından uygulanmıştır.

Basın İlan Kurumu, 60 yıla yaklaşan tecrübesiyle köklü bir kurum olarak halen Türk basınının en büyük destekçisi konumundadır. Sayın KILIÇDAROĞLU’nun Kurumumuza yönelik konuşmasında yer alan ifadeleri haksız ithamlardan oluşmaktadır.

Kurumumuz, bundan önce de olduğu gibi görevlerini mevzuat ve hukuk çerçevesinde devam ettirecektir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Yorum Ekle