SON DAKİKA

Serhat Teknopark AR-GE Firmalarını Bekliyor

30 Mart, 2023 06:44 Güncelleme: 30 Mart, 2023 06:44 Serhat Teknopark AR-GE Firmalarını Bekliyor

Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (Serhat Teknopark), kurulumunu tamamlayarak AR-GE firmalarını kabul etmeye başladı.

16 Mart 2023 tarih 6965 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kuruluş izni alan Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (Serhat Teknopark), kurulumunu tamamlayarak AR-GE firmalarını kabul etmeye başladı.

Iğdır Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı ortaklığında kurulan Serhat Teknopark'ın çoğunluk hissesi Iğdır Üniversitesi'nde bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın yönetim kurulu başkanı olduğu yönetici şirketin; genel müdürlüğünü Doç. Dr. Metin Duyar, genel müdür yardımcılığını ise Doç. Dr. Canan Gülmez Samsa üstleniyor.

Prof. Dr. Alma tarafından genel müdürlüğe atanan Doç. Dr. Metin Duyar, daha önce Kapadokya Teknopark'ın kurucu genel müdürü olup, kurulum sonrası Teknopark’ın 5 yıl yönetiminde bulundu. TTO yöneticisi olan ve Genel Müdür Yrd. olarak atanan Doç. Dr. Canan Gülmez Samsa ise yaklaşık bir yıldır Serhat Teknopark kuruluş sürecini yönetiyor.

Kurucu ortaklar arasında yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi'nin de AR-GE şirketlerine hizmet verecek olan Serhat Teknopark, kuruluş aşamasında olan TTO çalışmalarına da teknik destek sağlamayı planlıyor.

Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesinde AR-GE projelerine teknik ve idari destek vermeye başlayan Serhat Teknopark’ın ana amaçları şu şekilde;

Iğdır Üniversitesi'nin, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği güçlendirerek; ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek,

Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,

Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,

Verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek,

Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, 

Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,

Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.

Yönetici şirket ayrıca, bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermeyi veya verilmesini sağlanmayı amaçlıyor.

Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması da yine yönetici şirketin hedefleri arasında yer alıyor.

Serhat Teknopark ayrıca bölge içerisinde bulunan, KOSGEB, SERKA ve diğer kalkınma ajansları ile AR- GE teşvik destekleri tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezlerinde yer alan ya da başka mevzuat kapsamında desteklenen ve AR-GE faaliyetinde bulunan girişimcilerin idari açıdan Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında sorumluluğunu üstleniyor.

Yorumlar
A
Ahmet Çelik1 yıl önce

Bu değerli girişimlerinden dolayı öncü olan üniversitelerimizin kıymeti yöneticilerini tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan başarılarının devamını niyaze ederiz.

Yorum Ekle