SON DAKİKA

Profesör Mehmet Salih Geçit Ağrı İ.Ç. İslami İlimler Fakültesi Dekanı oldu

16 Kasım, 2023 09:49 Güncelleme: 16 Kasım, 2023 09:49 Profesör Mehmet Salih Geçit Ağrı İ.Ç. İslami İlimler Fakültesi Dekanı oldu

Mehmet Salih Geçit, köklerini Doğubayazıt'tan alan ve zengin bir eğitim geçmişine sahip bir akademisyen olarak ön plana çıkmaktadır. Hayatının çeşitli aşamalarında gösterdiği başarılar, onu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na taşımıştır. Bu yazımızda, Geçit'in hayatının önemli dönemlerini ve akademik başarılarını inceleyerek İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na seçilme sürecine odaklanacağız.

4 Kasım 1971 (nüfus kayıtlarında 03.03.1972) tarihinde Ağrı/Doğubaya­zıt’ta doğdu. 

Doğubayazıt kökenli Geçit, ilkokul eğitimine Esnemez Köyü'nde başlamış ve Atatürk İlk Öğretim Okulu'nda tamamlamıştır. İmam Hatip eğitimine olan ilgisi, onu Doğubayazıt İmam Hatip Lisesi'ne yönlendirmiş, ardından Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Bu dönemdeki kararlılığı ve başarısı, ilerleyen yıllarda kariyerine güçlü bir temel oluşturmuştur.

Yükseköğrenimine devam etmek adına Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tercih eden Geçit, 1998 yılında mezun olmuş ve ardından yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreçte, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kelam Bilim Dalı'nda öğrenim görmüş ve 2001 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Akademik kariyerine olan tutkusu ve başarısı, onu 2005 yılında Iğdır İli Tuzluca İlçe Müftülüğü görevine taşımıştır.

Doğubayazıt İlçe Vaizliği görevini üstlenmesi ve ardından Iğdır İli Tuzluca İlçe Müftülüğü görevinde bulunması, Geçit'in liderlik vasıflarını ortaya koymasına katkı sağlamıştır. 2008 yılında Doğubayazıt İlçe Müftülüğü'ne atanması, kariyerindeki yükselişin bir göstergesidir. Bu dönemde ilçe müftüsü olarak gösterdiği etkinlik ve başarı, onun daha geniş bir platformda hizmet etmesine olanak tanımıştır.

2012 yılı, Mehmet Salih Geçit'in kariyerinde önemli bir dönemeç olmuştur. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne Kelam Öğretim Üyesi olarak atanması, akademik alandaki uzmanlığının tanınması anlamına gelmiştir. Bu süreçte, yayımladığı kitaplar ve dergilerle akademik çevrede önemli bir yer edinmiştir. 2017'de doçent unvanını kazanarak akademik kariyerindeki başarılarına bir yenisini eklemiştir.

Yukarıda bahsi geçen eğitim süreçlerini devam ederek bugünlere gelen Mehmet Salih GECİT’in bir diğer vasfı da bölgemizin Meşhur alimlerinden olup Seydaların Seydası olarak bilinen Merhum Molla Musa Celali’nin hem oğlu, hem de talebesi olarak dizinin dibinde yetiş olması, onun terbiyesinden geçmesi ve ilahiyat ile medrese kültürlerni bir araya getirip yeni bir sentez halinde öğrencilerine sunmasıdır.

Profesör Mehmet Salih Geçit'in önemli eserleri arasında şunlar yer almaktadır:

Yayınlanmış Çalışmaları: 

1. Ekonomi ve İnanç, TDV Yayınları, Ankara, 2009, (2. Baskı 2019).

2. Politik Dini Problemler, Sembol Yayınları, İstanbul, 2013.

3. Ehl-i Sünnet Siyasal Düşüncesinin Oluşumu, Tıbyan Yayınları, İzmir, 2015.

4. Şark Dünyasında Kelam-Tasavvuf İlişkisi, Son Çağ Yayınları, 2020.

5. Güncel Kelam Tartışmaları, Son Çağ Yayınları, 2020.

6. Sahabe Döneminde Siyaset, TDV Yayınları, 2020.

7. Tekfirde Aşırılık (Yusuf Kardavî’den çeviri), Şura Yayınları, İstan­bul,1998.

8. Allah Erinin Kültür ve Ahlakı I ve II. Ciltler (Said Havva’dan tercüme), Nida Yayınları, İstanbul, 2019.

9. Mürȗcu’z-Zeheb Tercümesi, I. Cilt (el-Mes’ȗdȋ’den tercüme).

Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerden bazıları şunlardır:

1. "BEDÎUZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN KIZIL İCAZ ŞERHİ ÜZERİNE YAZILAN TALİKAT ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ"

2. "KUTSAL KİTAPLARA GÖRE HZ. NUH’UN GEMİSİ NEREDE YAPILDI, NEREDEN KALKTI, NEREDE İNDİ?"

3. "MUHYİDÎN İBNÜ’L-ARABÎ LEHİNDE VE ALEYHİNDE YAZILAN ESERLERE GENEL BİR BAKIŞ"

KİTAPLARI

4. BİR BİLİM TARİHÇİSİ OLARAK MOLLA MAHMȖD-İ BEYÂZİDȊ

5. HALİFE YUSÛF TOPÇU (1885-1965) VE AKİDE METNİ

6. SLAM TARİHİ KAYNAKLARINA GÖRE MALAZGİRT FETHİ ÖNCESİ VE SONRASINDA TÜRK-KÜRT MÜNASEBETLERİ

7. TOPLUMSAL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE ALİMLERİN SORUMLULUĞU (MEDRESE-İLAHİYAT DAYAYIŞMASI BAĞLAMINDA).

8. HOCA AHMED YESEVÎ İLE ŞEYH AHMED İ HÂNÎ NİN DİVÂN I HİKMET ve MEM U ZİN ESERLERİNDEKİ İTİKADÎ ESASLARIN MUKAYESESİ.

Ayrıca muhtelif ulusal ve uluslararası nitelikli ilmî dergilerde yayınlanmış makaleleri ve sunulmuş sempozyum tebliğlerinin yanısıra birçok kitap edi­törlükleri bulunmaktadır.

Bu eserler, Geçit'in geniş bir konu yelpazesindeki akademik çalışmalarını ve bilimsel katkılarını yansıtmaktadır. Yayınları, ilahiyat alanındaki derin bilgisini ve araştırma konularındaki uzmanlığını göstermektedir.

Mehmet Salih Geçit'in başarılarla dolu kariyeri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na seçilme sürecinde kilit bir rol oynamıştır. Akademik birikimi, liderlik yetenekleri ve yayımladığı eserlerle edindiği saygı, onu bu önemli göreve taşımıştır. Geçit'in bu yeni görevinde de aynı azim ve başarıyı sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Başarılarının devamını dileriz.

Doğubayazıt Halkı Sesi Gazetesi Yönetimi

Yorum Ekle