SON DAKİKA

MUSTAFA KEMAL EFSANESİ

29 Mart, 2020 11:39 Güncelleme: 29 Mart, 2020 11:39 MUSTAFA KEMAL EFSANESİ

MUSTAFA KEMAL EFSANESİ

“Kuzey Afrika’nın sahil ülkesi Tunus’un Kayrevan şehrinde Bouhdiba Efendi adlı özgürlük savaşçısı yaşıyordu. Arkadaşının sözünü ettiği İllustration adlı dergiyi bulmak için şehirde çok dolaştığından Cuma Namazı için camiye de geç kalmış, hutbenin ancak sonuna yetişebilmişti. Hutbenin sonunda Tunus Beyi, İslam Halifesi ve Mustafa Kemal Paşa için dua edilmişti. Türklerin emperyalizme karşı silaha sarılmalarından beri ilk iki isme Fransız sömürgesi Tunus’ta Mustafa Kemal Paşa’nın ismi de eklenmişti. Tüm Mağrip’e halk ozanları Mustafa Kemal Paşa için heyecanlı türküler yakıyorlardı.

O gün Cuma Namazından çıkan Bouhdiba Efendi hızla evine yollandı. Evine vardığında çok dolaşarak zor bulabildiği “İllustration”  adlı dergisini koynundan çıkartıp sedirin üzerine koydu. Dergiyi karıştırıp aradığı sayfayı buldu. Bulduğu sayfada Mustafa Kemal Paşa’nın çok güzel bir resmi vardı. Resmi özenle kesti ve odanın baş duvarında asılı küçük halıya iğne ile tutturdu, karşısına geçip sevgiyle doyasıya baktı.

Ortadoğu’da, Uzakdoğu’da, Asya’da, Afrika’da emperyalizmin kölesi, tutsağı, ucuz işçisi ve pazarı birçok mazlum milletler bulunuyordu. Bu zavallı milletler ya içten çökertilerek, ya aldatılarak, ya uyuşturularak, ya da işgal edilerek emperyalizmin eline düşmüşlerdi. Sömürülüp durmaktaydılar. Emperyalizmin ne olduğunu yavaş yavaş anlıyor ve uyanıyorlardı. Ama hiç biri bu çok kollu ejderhadan kurtulabilecek kadar azimli ve güçlü değildi. Bu yüzden Türk’lerin verdiği Kurtuluş Savaşı’nı imrenerek, heyecan ve dikkatle izliyor, Bouhdiba Efendi gibi onlar da bu savaşın serdarı Mustafa Kemal Paşa’ya büyük hayranlık ve saygı duyuyorlardı.

Mustafa Kemal Paşa, yalnız Tunus’ta değil, kaç zamandır bütün mazlum ülkelerde, kurtuluş özlemini temsil ediyor, “Asya ırklarının kurtarıcısı, İslam’ın kahramanı, Doğunun ilham kaynağı, Milliyetçiliğin babası, İslam Dünyasının en iyi evladı, Çağın en büyük adamı” gibi adlarla anılıyordu. Bütün Müslümanların ve sömürgelerin ortak kahramanıydı. İslam tarihinde yüzyıllardır bu kadar evrensel olmuş hiç kimse yoktu.

Bu mazlum milletler Milli Mücadele’yi başından beri izledikleri için, Yunan ordusunun arkasında duran gücün İngiltere olduğunu iyi bilmekte, bu sebeple Anadolu’nun kalbindeki bu savaşın sonunu kaygı ve ümitle beklemekte, Serdar Mustafa Kemal Paşa ile ordusunun başarısı için yapabilenler maddi yardım yapmakta, gücü yetmeyenler ise dua etmekteydiler.

Türk Zaferi Afrika’da olduğu gibi, Asya’daki bütün mazlum ülkelerde sevince yol açmıştı. Taş baskılı bir Lahor gazetesinin ilk sayfasında, Türk ve Acem masallarındaki âşık ve kahraman tasvirleri gibi, ölçüsüz, oransız, karışık bir resim yer almıştı. Resmin altındaki dörtlüğün Türkçesi şöyleydi:

Savaş gününde büyük serdar, 

Kılıçla pehlivanın başını kesti.

          Hançerle göğsünü yırttı, 

Gürz ile ayağını kırdı ve kementle ayağını bağladı.

Bu büyük serdar, Lahorlu ressamın gözüyle Mustafa Kemal Paşa’ydı. Bu muzaffer kahraman, köle, mihmetkeş, sefil ya da aç bütün mağrip ve maşrıklılar için kurtuluş ümidi ve teselli kaynağıydı. Özledikleri kahramanlığı O’nda görüyorlardı”

Turgut ÖZAKMAN’ın “Şu Çılgın Türkler” adlı yapıtı sayfalarındaki efsaneleşen Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı sizlerle paylaştığımı düşünüyorum.


Yorum Ekle