SON DAKİKA

KÜRT TARİH VE KÜLTÜRÜ 15

08 Ağustos, 2022 19:19 Güncelleme: 08 Ağustos, 2022 19:19 KÜRT TARİH VE KÜLTÜRÜ 15

KÜRT TARİH VE KÜLTÜRÜNDE (MÎR, AŞİRET, AĞA) İLE (SEYYİD, ŞEYH) VE MELELER'IN (DİN ALİMİ) ROLÜ, BUGÜNE YANSIMASI VE ŞİMDİKİ GERÇEKLİK

Başlıklı yazı dizimizin 15.cisi

DEMOKRAT AĞALAR DÖNEMİ, UMUTLU GÜNLER VE ÇÖZÜM SÜRECİ (2000-2015) =15 YIL               

                Milenyuma,2000’lere girdiğimizde dünya konjektörü değişmişti. Artık iki kutuplu bir dünya yoktu. Tek küresel bir güç vardı. Türkiye’de Kürtler de bundan nasibini alıyordu. 2002 yıllarına girdiğimizde Türkiye’de geçmişi ile merkez sağdan veya merkez soldan yer almayan İslami bir köken ve gelenekten gelen bir parti iktidara gelmişti. Üstelik İstanbul Belediyesinde kendini ispatlamış cesur duran bir lideri vardı.

                 Yıllarca Anadolu’dan büyükşehirlere güç eden, Doğu’dan ve Güneydoğu’dan köyleri yıkılıp metropolitan illere sığınan vatandaşlar için yeni bir umut doğmuştu. Artık, yıllarca kenar mahallerde yaşayan Anadolu insanı, beyaz olmayan Türkler ve Kürtler merkeze geliyordu.

                Yıllarca başörtü zulmüne maruz kalmış inançlı insanlar artık rahattı, liberal yazarlar çizerler istediğini yazıp çiziyordu. Kürtler umutluydu. İlk olarak kendilerini anlayacak bir iktidardan çok şey bekliyorlardı. Tarihi bağların rayına oturacağına inanıyorlardı.

                 Dini Cemaatler artık serbestti, kendilerini rahatlıkla ifade ediyorlardı! Hatta iktidara ortak idiler. (Nerden bileceksin bir gün darbe yapmaya kalkışacaklar)

                Kürt Sosyolojisi de değişmişti. Artık Pazarlamacı Ağalık fayda etmiyordu! Kürt halkı yeni iktidara güveniyordu, İktidar da; ağalığa, şeyhliğe pirim vermiyordu! Büyük şehirlerde Kürt aydınlarına, bölgede de daha çok melelere ve mele çocuklarına alan açıyordu. Nitekim birçok Mele aile mensuplarına yıllarca önemli bakanlık makamları verilecekti ve Kürt Medrese geleneğinden bir çok kişi milletvekili yapılacaktı.

                Pazarlamacı Ağalar, boş durmuyordu! Her halükarda yeni iktidara destek vermeye kararlı olan halkı, çevresini, aşiret mensuplarını toplayıp, demokrasi gereği hangi partiyi isterseniz oraya destek verelim diyorlardı. Böylece; pazarlamacılığın artık para etmediğini hesaba katarak karizmayı kurtarıyorlardı.  

               Bu sefer; ağalar, etrafına kalabalıklar toplayarak, törenle iktidar partisine katılıyor. Artık bizim Ağa, Pazarlamacı değil tam DEMOKRAT AĞA olmuştur.

             2002-2015 arası 15 yıl içinde çok güzel şeyler yapılacaktı. Türk parasından 6 sıfır atılacaktı. Eğitim; en ücra köşeye kadar bedava olup yaygınlaşacaktı. Kız çocukları artık her yerde üniversiteye kadar okuma şansına kavuşacaklardı. Engelli, yaşlı, dul maaşa bağlanacaktı. En ücra köşede modern hastaneler ve fakülteler açılacaktı.

            Yeni barajlar, havaalanları, demiryolları, otobanlar, şehirlerarası yollar, kısacası genel anlamda ülkenin altyapısı Avrupa standartlarına ulaşacaktı.

                Temel insan hakları, evrensel ilkeler, Avrupa Birliği standartları ve müktesebatı ile tarihi milli değerler temel referans alınacaktı.

                  Kürdistan Bölge Yönetimi ile sıcak ilişkiler gelişecekti; nüfus cüzdanları olmayan Suriye Kürtleri için Suriye Devlet Başkanı Esat’tan kimlik verilmesi, vatandaşlığa alınması talep edilecekti. Türkiye; Ortadoğu’da ilk olarak Kürtlere hamilik yapacaktı.

                 Çözüm Süreci başlanacaktı, çatışmalı sürecin sonlanması için çabalar gösterilecekti. Kürt kültürü, dili, demokratik ve temel insani hakları açısından o güne kadar yapılmayan veya yapılamayanlar yapılacaktı. İlk olarak:

- Kürtlerin; İnkâr, imha, asimilasyon süreci son bulacaktı. Kürtlerin varlığı kabul edilecekti. 

- İlk olarak Kürtlerin kültürünü, değerlerini, dilini, tarihini anlatan resmi bir TV kanalı açılacaktı.

- Kürtçe yayın yapan birçok özel radyo ve TV kanalları ilk olarak açılacaktı.

- Üniversitelerde Kürt dili ve kültürü ile alakalı birimler, fakülteler, enstitüsüler açılıp çalıştaylar ve kültürel çalışmalar yapılacaktı. 

- Kürt dili öğretmek için öğretmen yetiştirmek amacıyla birimler açılacaktı. 

- Kürt dili, tarihi ve kültürü öğrenmek ve öğretmek için engel kalmayacaktı. Kurslar, seçmeli dersler bir etap olarak önü açılacaktı.

- Memozin, Divana Melayê Cezeri, Divana Feqiyê Teyran, Melayê Batê eserleri gibi onlarca Kürt klasikleri Kültür Bakanlığı tarafından basılacaktı.

- Eski tarihi isimlerin iadesi için çalışmalar yapılacaktı.

- Mahkemelerde anadilde savunma önü açılacaktı.

- M.Ali Birand gibi birçok kişi, yıkılan korku duvarı sayesiyle ilk olarak aslında aslının Kürt olduğunu söyleyecekti.

- Kürt isyanlarında yer almış ailelerin torunları; dedelerinin hatıra, çalışma, bilgi, doküman ve belgelerine dayanan özgür çalışma ortamını bu dönemde daha rahat bulacaklardı.

- Parti kapatmak zorlanacaktı.

- Habur Süreci, büyük bir risk ve cesaretle başlatılacaktı. Ama ne yazık ki, abartıya kaçıp bölge insanı tarafından süreç, iyi yönetilmeyecekti. Günün muhalefetinin eline koz verilip riske giren iktidarı zora sokacaktı.

- Çatışmalı süreç sona eriyor ümidi, hâkim olacaktı.

Derken; 2015’ten sonra her şey karışacak, süreç dondurulacaktı. Eski normlara dönülecek; şehirlerde manasız hendekler ve çukurlar açılacak; darbe süreci başlayacaktı. Süreci bozma günahına kim girdi? Birgün elbette bütün açıklığı ile ortaya çıkacaktır!

Yorum Ekle