SON DAKİKA

Kürt kadının günümüz dünyasında özgürlüğü yerli yerinde kullanma sorunu:

20 Eylül, 2022 10:05 Güncelleme: 20 Eylül, 2022 10:05 Kürt kadının günümüz dünyasında özgürlüğü yerli yerinde kullanma sorunu:

M.Hanefi Alır yazıyor

          Bütün dünyada kabul edilen gerçek; toplumu ve milletleri ayakta tutan aile gerçeğidir. Elbette aile deyince de kadın ve ana akla gelmektedir.

                 Hele hele şark toplumlarının en çok övündüğü şey; aile yapısının sağlamlığıdır. Aileyi ayakta tutan ise kadındır yani anadır, kadın olmazsa aile bağı biter. Kadın olmazsa akrabaların birbirlerini aramaları ve sormaları çok zordur, nadiren olur.

                İlk çağlardan beri dünyanın Ataerkil bir düzenle idare edildiğini biliyoruz, günümüz dünyasında ise küçük bazı Avrupa ülkeleri hariç gene Ataerkil bir düzen olduğu bir hakikattir, fakat buna rağmen bizim tarihsel ve toplumsal kodlarımızda ” Cennet annelerin ayakları altındadır” diye biliriz ve güçlü kadını tarif ederken Osmanlı kadını deriz yani erkek Risk alır ama son söz ananıdır. 

                   Asıl  konumuzu teşkil eden; genelde Türkiye'de özelde Kürt coğrafyasında ve bilhassa Serhat bölgesinde bugün kadınlarımızın, genç kızlarımızın özgürlüğü nasıl kullandığı konusudur. Yüz yıllarca: 

• Erkek çocuklar okula gönderilirken kız çocuklar gönderilmemiştir, 

• Kızlarımız kumaya verilmiş, 

• Çocuk yaşlarında rızası dışında zorla evlendirilmiş, 

• Şiddette ve zorbalığa maruz kalmıştır. 

• Çok değil daha 20 sene önce bilhassa Serhat'ta özellikle Patnos ve civarında büyük şehirlere zorunlu gücün ve maddi sıkıntıların sebep olduğu, Türkiye'nin muhtelif kentlerinden gelip parayı basıp 80 yaşındaki adamlar 15-20 yaşlarındaki kızları alıp götürebiliyorlardı. 

                Fakat 2000'den sonra dünyadaki genel gelişmeler, Türkiye'deki farklı siyasal farklılıklar ve bölgenin sosyopolitik durumu; birçok şeyi değiştirdi ve kadınlarımızın özgürlük alanını hızlı bir şekilde geliştirdi. Nitekim

1. internetin ve sosyal medyanın gelişmesi ve sağladığı özgürlük ortamı, 

2. Köylerden büyük şehirlere göç edenlerin Sanayi ile gelişmişlikle ve Medeni ortamla tanışması 

3. Büyük şehirlere taşınanların sosyal sınıflarının ve statülerinin değişmesi        

4. Mevcut iktidar Partisi'nin köylere kadar 8 yıllık zorunlu eğitimi yaygınlaştırması, yaşlı ve dulları maaşa bağlaması, çocuk başına kadınlara ödenek vermesi ve kadınların özellikle bankadan bizatihi kendilerinin tahsil  etmesi, çocuklara eğitim desteği verilmesi, eğitimin bedava hale gelmesi, kadın sığınma evlerinin açılması kadına  karşı şiddetle alakalı yasaların sertleştirilmesi, kadın tacizlerine karşı yasaların çıkartılması,

5. Bir kısım partilerin özellikle Eş başkanlık sistemi oluşturması ve bölgede özellikle kadını siyasal Hayata katması, 

6. Kızlarımızın Büyük şehirlerde veya bölgede okuyup meslek sahibi olması, marketlerde fabrikalarda veya farklı alanlarda çalışıp ekonomik özgürlüğünü elde etmesi

                Bu sebepler ve Gerçekler kadınlarımız ve kızlarımız üstünde büyük bir değişime ve devrime yol açtı ama ne yazık ki gelinen ortamda genç kızlarımız ve kadınlarımız bu özgürlük alanını nasıl ve ne şekilde kullanacağını bilmemektedirler. Zira :

• Boşanmalar aldı başını gidiyor! 

• Kimse kimseye buradan kalk buraya otur diyemiyor! 

• Nişanların yarısı bozuluyor! 

• Aşk desen aşk değil. Genç kızların çoğu, sosyal medya üstünden bir anlık bir sohbet veya bir anlık bir heves için hayatını mahvediyor!

• Genç kızlar, aileleriyle paylaşmaktan çekiniyorlar Çünkü anne babalar, eski mantıkla hareket ediyorlar. Oysa ortam değişti. Dün dünde kaldı, günümüz dünyasında ulaşım imkanları farklılaştı! 

                 Özgürlük ve sağlam aile dengesini kurmak elzemdir, bizim toplumların en önemli özelliği sağlam aile yapısıdır, bunu da kaybedersek geride hiçbir şeyimiz kalmaz. Bu dengeyi sağlamak elbette kolay değildir, gelişen toplumlarda bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamışlardır bunun en bariz örneği ingilizlerdir, ama ingilizler diğer toplumlara rağmen dengeyi daha çabuk sağlamışlardır. Bu sosyolojik dengeyi bir an önce sağlamak hepimizin görevidir.

Yorum Ekle