SON DAKİKA

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

14 Şubat, 2021 12:15 Güncelleme: 14 Şubat, 2021 12:15 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

(2016-2020)

Iğdır Üniversitesi, eğitim-öğretimin öneminin toplumlar nezdinde daha ön plana çıkmaya başladığı ve kültürel gelişimini sağlayan toplumların refah ve gelişmişlik düzeylerinin hızla arttığı bir dönemde Iğdır’da dinamik ve yeni bir değer olarak 2008 yılında kurulmuştur.

Üniversitemiz; Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü (2.939.191,18 m²), Karaağaç Kampüsü (10.454,00 m² ), Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (133.000,00 m²) ile Enerji Köyü ve Tuzluca ile Aralıkta bulunan Meslek Yüksek Okulu binaları olmak üzere toplamda 5 farklı taşınmaz üzerinde hizmet vermektedir.

Öğretim politikamız; eleştirel düşünme, işbirliği, hız ve uyum, girişkenlik, ahlâken güçlü ve değerlere bağlı, etkili söz ve yazım, merak ve hayal gücü, bilgiye erişim, rekabet ilkelerine dayanmaktadır.

Öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlarken; kendi dilini bilme, yabancı dil bilme, meslek dilini bilme vasıflarıyla donatmaktayız. Girişimci, özgüveni yüksek, sorgulayan, hayalperest değil hayal kuran gençler yetiştirme idealini taşıyoruz.

2020 yılı itibariyle Üniversitemizde 8 Fakülte, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitü, 22 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmakta olup bu birimlerdeki çeşitli kadrolarda 432 akademisyen ve 197 idari personel hizmet vermektedir. 

Üniversitemizde 2016 yılında 268 akademisyen bulunurken bu sayı 2017’de 287’ye, 2018’de 336’ya, 2019’da 420’ye ve 2020 yılında 422’ye ulaşmıştır. Bu rakamlara bakıldığında ülkemizde her 45,89 öğrenciye bir akademisyen düşerken 2020 yılı itibariyle Üniversitemizde her 16 öğrenci için bir akademik personel görev yapmaktadır.

Iğdır Üniversitesi akademisyenlerinin 135’i öğretim görevlisi, 77’si araştırma görevlisi, 156’sı doktor öğretim üyesi, 27’si doçent ve 27’si profesör kadrolarındadır. Bunlardan 10 tanesi yurtdışı doktoralı olup doktorasına yurtdışındaki üniversitelerde devam eden personelimiz mezun olduklarında bu sayı daha da artacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. 

Iğdır Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Tuzluca Meslek Yüksekokulu; ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Üniversitemiz bünyesinde 48 adedi lisans, 92 adedi ön lisans programı olmak üzere toplam 140 bölüm ve programda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Son dönemde açılan bölümler ile üniversitemiz gelişim ve büyümesini sürdürmektedir.

2014 yılından bu yana sürekli artan öğrenci sayımız, Üniversitemizin tercih edilme potansiyelinin bir göstergesidir. Buna göre 2014 yılında 3751 olan öğrenci sayısı kademeli bir artış göstererek 2016’da 5980’e, 2020’de ise 11.000 seviyesine ulaşmıştır.

Lisans ve Ön Lisans programlarında, son dört yılda yaklaşık iki kat artış yaşanmıştır. 2016 yılında 76 olan program sayısı, 2020 yılı içinde 140’a yükselmiştir. Öte yandan Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüzün ana öğretim dili İngilizce olarak açılarak tüm dersler İngilizce verilmektedir. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde öğretim veren Arapça bölümümüzün ana öğretim dili Arapça’dır ve tüm dersler Arapça olarak verilmektedir.

2020 yılı doluluk verileri şu şekildedir: Ön Lisans 2030 kontenjan, 1860 yerleşen (%91); Lisans 1030 kontenjan, 1002 yerleşen (%97); Toplam 3060 kontenjan, 2862 yerleşen (%93).

Yıllara göre yerleşme oranları ise şöyledir: 2016 yılında %86,92, 2017 yılında %63,69, 2018 yılında %77,71, 2019 yılında %82,5 ve 2020 yılında %93. 

Öğrencilerimizin geldiği coğrafi bölgeler çeşitlilik arz etmektedir. Öğrencilerimizin %61’i Doğu Anadolu Bölgesinden, %26’sı Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, % 4’ü Karadeniz Bölgesinden, % 4’ü Akdeniz Bölgesinden, % 3’ü İç Anadolu Bölgesinden, % 1’i Marmara Bölgesinden, % 1’i de Ege Bölgesinden gelmektedir.

Yıllara göre yabancı öğrenci sayılarına bakıldığında büyük bir yükseliş göze çarpmaktadır. Buna göre 2016 yılında sadece 6 olan yabancı öğrenci sayısı 2017’de 43’e, 2018’de 99’a, 2019’da 186’ya ve 2020’de 405’e yükselmiştir. Üniversitemizde 17 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 1523 Tezli Yüksek Lisans, 51 Tezsiz Yüksek Lisans, 70 Doktora öğrencisiyle bilimsel araştırmalarda kaliteye odaklanarak Iğdır Üniversitesini bölgede önemli bir konuma yükseltmiştir. Üniversitemizde 28 ayrı anabilim dalına bağlı olarak yürütülen Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı sayısı 2019-2020 akademik yılında 44’e, Doktora programı sayısı ise 12’ye ulaşmıştır.

2016 yılında 10 olan lisansüstü program sayısı, 2017’de 15, 2018’de 20, 2019’da 27’ye ulaşmış; 2020 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 56’ya yükselmiştir.

2016-2020 yılları arasında Yüksek Lisans Programlarındaki öğrenci sayılarına bakıldığında hızlı bir artışın olduğu görülmektedir. 2016 yılında 461 olan kayıtlı Yüksek Lisans öğrenci sayısı 2017’de 497’ye, 2018’de 789’a, 2019’da 1056’ya ve 2020’de 1523’e yükselmiştir. 

Benzer bir artış Doktora programlarında da görülmektedir. Buna göre 2016 yılında 12 olan kayıtlı Doktora öğrenci sayısı 2017’de 15’e, 2018’de 27’ye, 2019’da 47’ye ve 2020’de 70’e ulaşmıştır. 

Üniversitemizin, protokol imzaladığı yurt dışı üniversiteleri sayısı 134 olup öğrenci ve akademisyen değişimleri etkin şekilde yürütülmektedir. Erasmus Değişim Programı protokol sayısı 103, Farabi Değişim Programı protokol sayısı 84, Mevlana Değişim Programı protokol sayısı 31’dir. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları çerçevesinde personel ve öğrenci hareketliliğinden yararlanan toplam kişi sayısı 2016 yılında 26 iken bu sayı 2020 yılında 45 olmuştur.

Iğdır Üniversitesi; ODTÜ, İTÜ, Marmara, İstanbul, Sabancı, Bursa Teknik ve Fırat Üniversitelerinden sonra Birleşmiş Milletler Akademik Etki (UNAI) platformuna üye olmaya hak kazanan 8. Türk Üniversitesi olmuştur.

Üniversitemiz genelinde öğrencilerimizin kendini ifade edebileceği; sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği toplam 54 öğrenci kulübü mevcuttur. 2011 yılında sadece 5 olan kulüp sayısı 2016 yılında 26’ya, 2020’de ise 54’e yükselmiştir.

Yıllara göre yayın sayısında (Web of Science) hızlı bir yükselişin olduğu görülmektedir. Buna göre 2010 yılında 21 olan yayın sayısı 2013 yılında 59’a, 2016 yılında 77’ye ulaşmış; bu yıldan sonra daha da artarak 2020’de 166 olmuştur. Üniversitemiz akademisyenleri tarafından yapılan 924 bilimsel yayının %58’i son dört yılda (2016-2020 yılları arasında) gerçekleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi, ülkemizin bazı üniversitelerle ortak yayınlar da yapmaktadır. Üniversitemiz, Atatürk Üniversitesi ile 208, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile 84, Kafkas Üniversitesi ile 48, Bingöl Üniversitesi ile 38, Selçuk Üniversitesi ile 37, Sütçü İmam Üniversitesi ile 30 bilimsel yayına imza atmıştır.  

2019 yılında Üniversitemiz bünyesinde Akademik Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Doğa Bilimleri ve Mühendisliği alanında 48, Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında 29, Sanat ve Edebiyat alanında 20, Sağlık Bilimleri alanında 9 olmak üzere toplam 106 çalışma grubu bilimsel araştırma ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Üniversitemizin yıllara göre URAP (University Ranking by Academic Performance) başarı sıralaması da son dört yıl içinde yükseliş göstermiştir. 2016 yılında 128 üniversite arasında 117 olan başarı sıramız, 2020 yılında 166 üniversite arasında 113 olarak gerçekleşmiştir. URAP puan aralığı ise 150-199’dan 300-349’a yükselmiştir. Bölge üniversiteleri arasında 2020-2021 Akademik yılı URAP sıralamasında Üniversitemiz, dokuz üniversite arasında ikinci sırada yer almaktadır.

URAP verilerine göre Iğdır Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 50’nci, devlet üniversiteleri arasında 91’inci sıradadır. Üniversiteler arası genel sıralamada ise 2019’a göre altı basamak birden yükselerek 166 üniversite arasında 113’üncü sıraya yükselmiştir.

Üniversitemiz akademisyenlerinin yaptığı proje çalışmaları (BAP, TÜBİTAK) 2015 yılında 6, 2016 yılında 18 iken 2017 yılında 75’e yükselmiş olup 2020 yılında 60 proje yürütülmüştür. 2020 yılı içinde 8 TÜBİTAK, 2 Sanayi İşbirliği, 4 SERKA-DAP projesi kabul edilmiş, Üniversitemize ek araştırma kaynağı sağlanmıştır. Ayrıca 100/2000 burslu sayısı 9 olmuştur. 

Üniversitemiz her alanda yaptığı atılımları patent alanında da sürdürmektedir. 2018 yılında 4, 2019 yılında 4, 2020 yılında 5 adet olmak üzere toplam 13 ulusal ve uluslararası patentimiz bulunmaktadır.

2015 yılında düzenlenen panel, çalıştay, kongre, sempozyum sayısı 15 iken bu sayı 2016’da 21’e, 2017’de 47’ye, 2018’de 80’e, 2019’da 98’e yükselmiştir. 2020 yılında tüm dünyayı saran COVİD-19 salgını sebebiyle çok katılımlı organizasyonlar yapılamamış olup bilimsel etkinlikler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında düzenlenen çevrimiçi bilimsel etkinlik sayısı 26’dır.

Iğdır Üniversitesi, dünya genelinde sıralamaya sokulan 30 bin üniversite arasında 3691’inci olmuştur. Webometrics’in değerlendirmesine göre Üniversitemizin en güçlü yanı, yeniliklere açıklığı olarak belirlenmiştir. 2017 yılında 7775’inci sırada bulunan Üniversitemiz, 2020 yılında 3691’inci sıraya yükselmeyi başarmıştır.

YÖKAK tarafından kamuoyuna açıklanan akademik personel memnuniyet anketinde Iğdır Üniversitesi, anketin gerçekleştirildiği 88 devlet üniversitesi arasında akademik personel memnuniyetinde %89 memnuniyet oranıyla 5. sırada yer almıştır.

Üniversitemize bağlı 22 Araştırma Merkezinin 15’i son dört yıl içinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 30.01.2018 tarihinde kurulmuş olup aynı yılın Eylül ayında faaliyetlerine başlamış, geçen üç yıllık süre içinde altyapısı güçlendirilmiştir. Salgın sürecinde ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerinin tümü uzaktan öğretim metotlarıyla yürütülmektedir.  

Uzaktan öğretimde ön lisansta 537, lisansta 544, yüksek lisansta 317, doktorada 58 ders okutulmaktadır. Sistemi 11 bin öğrenci, 332 eğitmen, 6 teknik personel kullanmaktadır. Kullanıcılara sınırsız çevrimiçi destek verilmektedir. Derslerin yanı sıra sınavlar, ödevler, araştırma faaliyetleri, lisansüstü tez süreçleri, çok sayıda çevrimiçi etkinlik UZMER altyapısı ile yürütülmektedir.

Salgın sürecinde Üniversitemizde yapılan çalışmalar şunlardır:

1. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, YÖK’ün Düzenlediği çevrimiçi Rektörler Toplantısına katıldı.

2. Uluslararası Covid-19 Konferansı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

3. Iğdır Üniversitesi Online Satış Mağazası açıldı.

4. Iğdır Üniversitesi Senatosu çevrimiçi olarak toplandı.

5. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, çevrimiçi konferansta Iğdır Üniversitesindeki Uzaktan Eğitim işleyişini anlattı.

6. Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu çevrimiçi olarak toplandı.

7. Iğdır Üniversitesi altyapısı çevrimiçi eğitim alan tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

8. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, MSÜ Askeri Aday Öğrenci Belirleme ve YKS Sınavı Çevrimiçi Toplantısına katıldı.

9. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Çevrimiçi İmza Törenine katıldı.

10. Üniversitemizde “Doğu Akdeniz’de Güncel Meseleler” e-semineri düzenlendi.

11. TEİS Veri tabanı öğrenci ve akademisyenlerimizin erişimine açıldı.

12. Iğdır Üniversitesi üretimi olan Aldez Dezenfeksiyon Kutusu ulusal basında yer aldı.

13. Iğdır Üniversitesi tarafından AR-GE çalışmaları ve laboratuvar testleri tamamlanan Aldez Dezenfeksiyon Cihazlarının ilk modeli olan Aldez Dezenfeksiyon Kutusu DK 1.0'ın seri üretimine geçildi.

14. Iğdır Üniversitesi tarafından AR-GE çalışmaları tamamlanan, Aldez Dezenfeksiyon Cihazlarının ikinci modeli olan, Aldez Hava Ve Ortam Dezenfeksiyon Cihazı UV-O3 modelinin seri üretimine geçildi.

15. Öğr. Gör. Murat Şimşek tarafından üretimi yapılan siperlik maskelerin dağıtımı il genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlara teslim edildi.

16. Iğdır Üniversitesi kampüs ve birimlerinin dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektanın seri üretimine başlandı. 

17. Ar-Ge çalışması Iğdır Üniversitesi tarafından yapılan hipokloröz asit, Üniversite bünyesinde üretilmeye başlandı. Öğr. Gör. Musa Karadağ'ın kontrolünde süren üretimde günlük 3000 litre üretim kapasitesi bulunmaktadır.

18. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Tayvan Büyükelçisi Yaser Cheng ve Tayvanlı Epoch Representative firması sahibi Brial Aiello ile telekonferans yöntemiyle toplantıya katıldı. Yapılan görüşmede Epoch Representative firması, Iğdır Üniversitesine toplamda 6 adet hidrojen, oksijen gazı ve jeneratör cihazı hibe etti.

19. Covid-19 Çalışma Grubu oluşturuldu.

Üniversitemiz bünyesinde Iğdır’ın Değerleri Müzesinin kurulumu son aşamasına gelmiş olup açıldığında bölgeye ait kültürel değerler Rektörlüğümüzde sergilenecektir.

Iğdır Üniversitesi Online Satış Mağazası açılmış ve Iğdır Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin ürettiği el sanatı ürünlerinin edinilmesi mümkün hâle gelmiştir.

Lavanta, biberiye, gül, dağ muşmulası gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yer aldığı Bal Ormanında aynı zamanda organik çiçek balı üretilerek hem çevredeki arıcılara öncülük edilmekte hem de bal verimi yüksek arı ırkı üretilerek bal kalitesi yükseltilmektedir.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesinde DAP’ın desteklediği “Morkaraman Koyun Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması” başlıklı proje kapsamında Hayvan Barınağı kurulmuştur. 

Rektör Prof. Dr. M. Hakkı ALMA’nın girişimleri sonucunda üyesi olduğu TÜBA bütçesi tarafından finanse edilen Piroliz cihazı Üniversitemize kazandırılmıştır.

Iğdır Üniversitesi, DAP projesi kapsamında kurulan Redoks Araştırma Merkezi, Biyoreaktör cihazına kavuşmuştur.

2020 yılında Iğdır Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde Aşçılık Programı açılmıştır. 

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Kalender’in kurucusu olduğu ve mesleki teknik eğitim donanımları ile savunma sanayii donanımları tasarım ve üretimini yapan firma, KOSGEB tarafından iki kez “inovatif KOBİ”si seçilmiştir. 

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Melekli Tarımsal Araştırma İstasyonunda bulunan seralarda Marul ve Kıvırcık yetiştirilmeye başlandı.

Yaklaşık 12000 m² kapalı alana sahip olan Merkezi Derslikler binasının temeli 2020 yılında atıldı. 31 derslik bulunan binada 2500 öğrencinin eğitim-öğretim alması planlanmaktadır. Derslik kompleksinde ayrıca 102 adet öğretim elemanı odası, 40 ofis, 3 laboratuvar, 6 adet 77 kişilik amfi, 2 kantin, kütüphane, 285 kişilik konferans salonu, 2 adet toplantı salonu, depo, arşiv, çay ocağı ve kulüp odaları bulunmaktadır.

Üniversitemizin önemli alt yapıları arasında Sağlık Simülasyon Merkezi, Mock-Up Sınıfı, Hayvan Hastanesi, Halı Tezgâhları, Aşçılık Uygulama Mutfağı, Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), İnşaat Laboratuvarı, Ziraat Laboratuvarı, Kampüs Camii, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkezi Kütüphane, Halı-Kilim Atölyesi, Güneş Enerjisi Sistemi Panelleri, Mediko-Sosyal Binası, Cam ve Seramik Laboratuvarı yer almaktadır. 

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına destek verecek projelerimiz şunlardır: 

1. İpek Böceği Yetiştiriciliği

2. Mantar Üretimi Teknolojileri Tesisi

3. Çiçek Seraları

4. Çağrı Merkezi

5. Hangar Projesi

6. Seyir Tepesi Sosyal Projesi

7. Kampüs Camii Projesi

8. İnşaat ve Makine Laboratuvar Kurulumu Projesi

9. Kampüs Peyzaj Alanı Düzenleme Projesi

10. 3d Cihazı Projesi

11. Paletli Araç Üretimi Projesi

12. Sıfır Atık Projesi

13. Yem Bitkileri ve Mera Hayvanları Projesi

14. Hibrit Araç ve 4×4 Elektrikli Araç Projesi

15. Solucan Gübresi Üretimi Projesi

16. Tıbbi Sülük Üretimi Projesi

17. Bal Verimliliğini Artırma Projesi

18. Bal Ormanı Projesi

19. Trüf Ormanı Projesi

20. Tuz Terapi Mağarası ve Odası Projesi

21. Sıcak Su ile Kurutma ve Ayrık Otu Telefi Projesi

22. Robotik Kodlama Kursu

23. Çiftçi Eğitimi Projesi

24. Caner Balık Üretimi Projesi

Sağlık turizmine büyük katkıları olacak Tuz Terapi Merkezi projesi, Üniversitemizin önemli çalışmaları arasında bulunmaktadır.

İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında halı-kilim dokuma faaliyetleriyle Iğdırlı ev kadınlarına hem eğitim verilmekte hem de aile bütçelerine katkı sunulmaktadır.

DAP’ın desteğiyle kurulumu tamamlanan 500 Kwh’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Iğdır Üniversitesinin elektrik giderinin azaltılması ve kâra geçilmesi hedeflenmektedir.

GES ile birlikte 2020 yılı ilk 8 ayında toplam 567.880,00 Kwh’lık üretim yapılmış olup, mahsuplaşma sonrası toplamda 411.567,26 Kwh elektrik enerjisi ihtiyaç fazlası olarak üretilmiştir. Saatlik bazda toplamda 350.688,79 TL gelir elde edilmiştir.

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi(ALUM), bünyesindeki birçok cihazla, dünya standartlarına uygun olarak aktif duruma getirilmiştir.

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM), yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile işbirliği içerisinde tarım sektörüne ilişkin veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturma gibi görevleri üstlenmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde, bölgede yoğun olarak yapılan hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kurulan Hayvan Hastanesi ile hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda hastane bünyesinde bulunan görüntüleme merkezi, cerrahi müdahale birimleri ve hayvan ambulansı ile mikrobiyolojik hastalıkların teşhisi ve jinekolojik müdahalelerin yapılmasına olanak sağlayan güçlü alt yapının kurulması sağlanmıştır. Hayvan hastanesi, tüm bölgemizin hizmetine açık olmakla birlikte, öğrenim gören öğrencilerimizin teorik eğitimlerinin yanında pratik eğitimlerini de sağlamalarını hedeflemektedir.

Üniversitemiz Spor Tesisleri yaklaşık 56.000 metrekare alana sahip olup içerisinde atletizm pistli büyük saha, 2 basketbol sahası, 1 tenis sahası ve 2 halı futbol sahası bulunmaktadır.

Başlangıç Safhasında Olan Projelerimiz şunlardır: 

1. 4x4 Elektrikli ve Hibrit Araçlar

2. Patentli Kozmetik Ürünler ve Deri Çanta Tasarımı

3. Domates, Üzüm ve Patlıcan Tatlısının Coğrafik İşaret Olarak Alınması

4. Etnografik Müze

5. Cam Füzyon ve Seramik Laboratuvarı

6. Dijital Dental Diş Laboratuvarı

7. GES’li Seralar

8. Urartu Köyü Müzesi

9. Bal Verimliliğini Artırma Projesi

Iğdır Üniversitesi olarak Iğdır iline ait 2 yöresel ürünün coğrafi işareti alınmış olup 2 yöresel ürün değerlendirme aşamasında, 3 yöresel ürün de başvuru sürecindedir:

1. Taş Köfte (Coğrafi İşareti Alındı)

2. Iğdır Kayısısı (Coğrafi İşareti Alındı)

3. Omaç Aşı (Değerlendirme Aşamasında)

4. Bozbaş (Değerlendirme Aşamasında)

5. Süper Domates (Başvuru sürecinde)

6. Kadıkışlak Üzümü (Başvuru sürecinde)

7. Patlıcan Reçeli (Başvuru sürecinde)

Üniversitemizde açılması talebiyle başvurusu yapılan akademik birimler şunlardır:

1. Hukuk Fakültesi

2. Tıp Fakültesi

3. Diş Hekimliği Fakültesi

4. Eğitim Fakültesi

5. Veteriner Fakültesi

Üniversitemizin temel ihtiyaçları ise Barınma, Ulaşım ve Bütçe Takviyesi olarak sıralanabilir. 

Yorumlar
A
Ahmet Çelik Doğubeyazıt3 yıl önce

Cenab-ı HAK'TAN başarılar dilerim.

Yorum Ekle