SON DAKİKA

DOĞUBAYAZIT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

. 18 Ocak, 2024 09:39 Güncelleme: 18 Ocak, 2024 09:39 DOĞUBAYAZIT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

31 MART 2024 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNE ESAS SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ 4 OCAK 2024 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT:08.00’DAN BAŞLAYIP, 17OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:17.00’DA ASKIDAN İNDİRİLECEK ŞEKİLDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

BU SÜRE İÇERİSİNDEASKIYA ÇIKARILAN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILMAK VEYA BU LİSTELERDE DÜZELTME YAPMAK VE EKSİKLİĞİ GİDERMEK İÇİN:

a) SEÇMEN NİTELİĞİNE SAHİP OLDUĞU HALDE, MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYAN,

b) 31/3/2006 TARİHİNDE VE DAHA ÖNCE DOĞAN ( YIL, AY VE GÜNÜ GÖSTEREN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN, T.C. KİMLİK NUMARASI BULUNAN VE KİMLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN BELGENİN İBRAZI GEREKLİDİR.)

c) BAŞKA BİR MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE YAZILI OLUP DA SÜREKLİ OTURMAK AMACI İLE LİSTENİN ASKIYA ÇIKARILDIĞI MUHTARLIK BÖLGESİNDE İKAMET EDEN ( NÜFUS İDARESİNCE YERLEŞİM YERLERİ DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL EDİLİR.)

ç) ÖĞRENCİ OLUP, SEÇMEN NİTELİĞİNİ TAŞIYAN VE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE OYLARINI KULLANMAK İSTEYEN,

d) MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE KENDİSİNE AİT KİMLİK VEYA ADRES BİLGİLERİNDE YANLIŞLIK YAHUT EKSİKLİK BULUNAN,

e) 298 SAYILI KANUN’UN 36’NCI MADDESİ KAPSAMINDA NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINARAK SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLEN,

f) NÜFUS OLAY BİLGİSİ DEĞİŞEN (VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI, GAİPLİĞİN İPTALİ GİBİ),

TÜRK VATANDAŞLARI, ADRES KAYIT SİSTEMİNE KAYIT OLMALARI VE YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ İÇİN ÖNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE, SONRA İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

g)OY VERME GÜNÜ OLAN 31 MART 20124 TARİHİ İTİBARIYLA ASKERLİKTEN TERHİS OLAN YA DA ASTEĞMENLİĞE, ASTSUBAY ASTÇAVUŞLUPA NASBEDİLEN ANCAK SİLAH ALTINDA BULUNMALARI NEDENİYLE ASKI LİSTESİNDE KAYDI BULUNMAYAN VE YİNE AYNI NEDENLE KAYITLARI DONDURULMUŞ BULUNAN (TERHİS BELGESİ VEYA ASKERLİK ŞUBESİNCE VERİLEN BELGENİN VEYA GÖREV BELGESİNİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

ğ)KASITLI SUÇ NEDENİYLE HAKLARINDA VERİLEN MAHKÛMİYET KARARLARI KESİNLEŞMEKLE BİRLİKTE HENÜZ CEZA İNFAZ KURUMUNA ALINMAYANLAR, KOŞULLU YA DA DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANARAK SALIVERİLENLER İLE UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI ERTELENEN, 7456 Sayılı KANUN’UN 15’İNCİ MADDESİ İLE 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10'UNCU MADDE İLE KALAN CEZALARI DENETİMLİ SERBESTLİĞE ÇEVRİLENLER İLE 5275 SAYILI KANUN KAPSAMINDA CEZANIN İNFAZINA BAŞLANMADAN VEYA CEZA İNFAZ EDİLMEKTE İKEN İNFAZI ERTELENEN, DURDURULAN YA DA GERİ BIRAKILAN HÜKÜMLÜ (BUNLARIN KAYITLARI DONDURULMAZ, CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDAN ALINACAK BELGEYİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR.),

h)4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 408’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN VE AYIRT ETME GÜCÜ OLAN İLGİLİNİN YAŞLILIĞI, ENGELLİLİĞİ, DENEYİMSİZLİĞİ VEYA AĞIR HASTALIĞI SEBEBİYLE İŞLERİNİ GEREKTİĞİ GİBİ YÖNETEMEMESİ SEBEPLERİNE BAĞLI OLARAK KENDİ İSTEKLERİ ÜZERİNE VERİLEN KISITLAMA KARARI KESİNLEŞEN (KARARI VEREN MAHKEMEDEN ALINACAK ONAYLI KARAR ÖRNEĞİNİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

ı)4721 SAYILI KANUN’UN 407’nci MADDESİNDE BELİRTİLEN; "BİR YIL VEYA DAHA UZUN SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI BİR CEZAYA MAHKÛM OLAN HER ERGİN KISITLANIR." HÜKMÜ UYARINCA KISITLANAN HÜKÜMLÜNÜN KISITLILIK HALİ, AYNI KANUN’UN 471’İNCİ MADDESİNDEKİ; "ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZAYA MAHKÛMİYET SEBEBİYLE KISITLI BULUNAN KİŞİ ÜZERİNDEKİ VESAYET, HAPİS HALİNİN SONA ERMESİYLE KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR." HÜKMÜ GEREĞİNCE HAPİS HALİ SONA ERMEKLE KISITLILIK HALİNİN DE SONA ERMESİ SEBEBİYLE SEÇMEN OLABİLECEK OLAN (TAHLİYESİNE İLİŞKİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN ALACAĞI BELGENİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

j)4721 SAYILI KANUN’UN 405 VE 406’NCI MADDELERİNDEKİ SEBEPLERLE HAKLARINDA KISITLAMA KARARI BULUNANLARDAN, MAHKEMEDEN KESİNLEŞME ŞERHLİ KISITLILIĞIN SONA ERME KARARI ALAN,

TÜRK VATANDAŞLARI, LİSTELERE YAZILMAK VEYA SEÇMENLİK DURUMUNU OY KULLANABİLİR DURUMA GETİREBİLMEK İÇİN İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARINA BAŞVURABİLİRLER.

Ayrıca, Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulunan muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 04 Ocak 2024Perşembe günü saat 08.00 ile 17 Ocak 2024 2024 Çarşamba günü saat 17.00 arasında yapılabilecektir.

İLANEN DUYURULUR.

KENAN ŞAN

DOĞUBAYAZIT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI

Yorum Ekle
Etiketler