SON DAKİKA

CORONAVİRÜS COVID-19 SALGININDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLER “MÜCBİR SEBEP” UYGULAMASI KAPSAMINA ALINDI

21 Nisan, 2020 06:42 Güncelleme: 21 Nisan, 2020 06:42 CORONAVİRÜS COVID-19 SALGININDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLER “MÜCBİR SEBEP” UYGULAMASI KAPSAMINA ALINDI

CORONAVİRÜS COVID-19 SALGININDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLER “MÜCBİR SEBEP” UYGULAMASI KAPSAMINA ALINDI

Ağrı Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada COVID-19 salgınından ve bu salgın kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin “Mücbir Sebep” uygulaması kapsamına alındığı bildirildi.

Ağrı Defterdarı Mehmet Tural tarafından yapılan açıklamada, 24.03.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya tebliğ ile belirlenen ana faaliyet alanlarında salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulunduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında ‘Mücbir Sebep’ halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

“ 2020/Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile sırası ile 30/4/2020 - 1/6/2020 - 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin sırası ile 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 Cuma ve 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla tebliğde belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Ana faaliyet kodu değişikliğine ilişkin başvuruların, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını ispat etmeye matuf tüm belgelerin ekinde yer aldığı “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu” eklenmek suretiyle İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Mükelleflerin bu kapsamda esas alınmasını istediği(ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği) ana faaliyet alanından elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır

Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. Geçici vergi dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınır.

Sunulacak raporda hasılat tespitine yönelik olarak;

Mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler, ayrıntılı gelir tablosu bilgileri, form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Mezkur Tebliği’nin 3 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin yapılabilen sorgulamaya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak “Bilgilerim/518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” başlığından erişilebilmektedir.

Ayrıca mezkur tebliğ ile 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Süre uzatımı işlemleri vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.” İfadelerine yer verildi.

Yorum Ekle