SON DAKİKA

Ağrı Dahil 19 Şehirde Yeni Bölge Müdürlükleri Kuruldu

23 Aralık, 2021 07:51 Güncelleme: 23 Aralık, 2021 07:51 Ağrı Dahil 19 Şehirde Yeni Bölge Müdürlükleri Kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı’na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 89

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile her ilde kurulan ticaret il müdürlükleri ve 3218 sayılı Kanuna göre tespit edilen serbest bölgelerde bakanlık tarafından kurulan serbest bölge müdürlüklerinden oluşur. Taşra teşkilatının birimleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onaltmcı Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

22 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Ekle