SON DAKİKA

AĞRI'DA “MİNİK KALPLERE DOKUNULACAK

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Minik Kalpler Okula” ve “Hayalimle Okuyorum Hikayemi Yazıyorum” projeleriyle, okul öncesi eğitimin kalitesinin arttırılması hedefleniyor 21 Aralık, 2018 07:43 Güncelleme: 21 Aralık, 2018 07:43 AĞRI'DA “MİNİK KALPLERE DOKUNULACAK

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Minik Kalpler Okula” ve “Hayalimle Okuyorum Hikayemi Yazıyorum” projeleriyle, okul öncesi eğitimin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “' Minik Kalpler Okula' projesiyle bakanlığımızca zorunlu olması planlanan okulöncesi eğitimi kapsamaktadır. Bu projeyle okulöncesinin okullaşma oranının arttırılmasının yanı sıra okulöncesi eğitimin kalitesini arttırmak, öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak ve öğrencilerin etkili öğrenme ortamlarında yaparak-yaşayarak öğrenmelerine fırsat oluşturmak hedeflenmektedir. Öncelikle bilimsel çalışmalar neticesinde oluşturulan “Eğitim İhtiyacı Analizi” anket çalışmasıyla okulöncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçlara yönelik alanında uzman kişilerce eğitim verilmesi planlanmaktadır. Günümüzde öğrencilerin eğitim açısından hem bireysel ihtiyaçlarının karşılanması hem de araştırma yapma, bilimsel metotları kullanma ve eleştirel düşünme gibi birçok davranışı kazanmaları noktasında okulların yanı sıra okul dışı ortamların da her geçen gün önem kazandığı görülmektedir.  Ancak köy okullarının doğal yapısından kaynaklanan kısıtlı imkânlar nedeniyle bu bölgelerde yaşayan öğrenciler, hedeflenen kazanımlara ulaşmada sıkıntı yaşamaktadırlar. Projemizle bu imkânları arttırmayı hedefliyoruz. Alan gezisi kapsamında köydeki öğrencilerin merkezdeki öğrencilerle buluşmaları sağlanarak erken yaşlardan itibaren farklılıklara saygı kavramının kazandırılması, öğrencilerin yardımlaşma, işbirliği, paylaşma, sorumluluk, hoşgörü, duygudaşlık ve etkili iletişim kurabilme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Veli ile iletişim güçlendirilerek öğretmenler aracılığıyla okulöncesinin önemi ve gerekliliği konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Okulöncesi eğitimin temel eğitim olması hasebiyle bu kademedeki öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem arz etmektedir. Biz bu proje ile okulöncesi eğitimin hem niteliksel hem de niceliksel açıdan seviyesinin en üst düzeye ulaşmasını hedefliyoruz”dedi.


Okul öncesi eğitimi almakta olan 4-6 yaş arası çocuklara yönelik uygulanan “Hayalimle Okuyorum Hikayemi Yazıyorum” isimli projeyi  katılımcı okullarda uygulamaya başlattıklarını ifade eden Tekin,”İstasyon tekniği kullanılarak, birincisi 2017-2018 eğitim öğretim yılında tamamlanan kitabın ikincisi için çalışmalar başlatılmıştır. Okul öncesi eğitimde sonuçtan ziyade sürecin önemli olduğu baz alındığında projenin yürütülme aşamasının, öğrencilerin gelişimini olumlu bir şekilde etkilemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda etkinliklere çeşitlilik verilerek bireysel farklılardan kaynaklanan öğrenme süreçlerinin olumlu bir şekilde ilerletilmesine dikkat edilmektedir. Öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla ve öğrencilerin aktif katılımıyla yürütülen projenin, okul öncesi eğitime önemli katkılarının olacağı öngörülmüştür”ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Yorum Ekle