×
Medya
Basın İlan Kurumu, Türkiye genelinde, basın derneklerine yardımda bulunacak.
286 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:31


Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (4) numaralı bendi ile Kurum Yönetmeliğinin 102 ve 107. madde hükümleri dairesinde yapılacak yardımlardan faydalanmak için basın dernekleri, örneğiEK-1’de verilen dilekçe ile 15 Nisan 2021 tarihine kadar BİK Şube Müdürlüklerine başvuru yapabilecekler.

Başvuru dilekçesinin ekinde yer alması zorunlu olan belgeler ve bu belgelere ilişkin açıklamalar şunlar:

a. Üye Listesi; yardım talep eden gazeteci derneğinin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içermelidir.

b. Üye Listesi; üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerdeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

c. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğüne onaylatılan Üye Listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğüne onaylatılmış olmalıdır.

d. Derneğin; imza sirküleri fotokopisi veya derneği temsile yetkili yöneticilerinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararının fotokopisi verilmelidir.

e. Dernek adına açılmış banka hesabına ilişkin IBAN bilgileri bulunmalıdır.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri EK-2’de verilen liste mucibi bulundukları iller ile kendilerine bağlı illerdeki gazeteci derneklerinin yardım başvurularını kabul edecek.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzumu görülen hallerde gazeteci derneklerinden ek bilgi ve belge talep edebilecek.

Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı