×
A.İ.Ç.Ü REKTÖRLÜĞÜ AĞRI VE DOĞUBAYAZIT İÇİN ŞANSMI, YOKSA HANDİKAPMIDIR?
4047 4 Temmuz 2020 Cumartesi 04:25

A.İ.Ç.Ü REKTÖRLÜĞÜ AĞRI VE DOĞUBAYAZIT İÇİN  ŞANSMI, YOKSA HANDİKAPMIDIR?

A.İ.Ç.Ü Rektörlüğü 3 yıl 5 aydır görevdedir. Bu süre içeresinde Rektörlük yaptığı icraatla Ağrı ve Doğubayazıt için bir şans mı, yoksa bir handikapmıdır?

Görelim:

A.İ.Ç.Ü’de kayıtlı öğrenci sayısı nedir?

Rektörlük ve bazı çevreler şu anda A.İ.Ç.Ü’nün öğrenci sayısını 14 bin olduğu algısını yaratmıştır.

İkincil olarak, Rektörlük final sınavlarının “online mi” yoksa” yüz yüze mi” yapılması için yaptığı ankette öğrenci sayısını 25 bin olarak göstermiştir.

A.İ.Ç.Ü Yıllık faaliyet raporunda yıllara göre kayıtlı öğrenci sayısı şöyle:

KURUCU REKTÖRLÜK DÖNEMİ:

YIL         ÖĞRENCİ SAYISI

2011       5834

2012       7629

2013       9355

2014      10264

2015      11232

2016      11691

2017     11975      (Her Ne kadar şu anki Rektörlük döneminin başlangıcı bu yıla rastlıyorsa da öğrenci alımı Kurucu Rektörlükçe gerçekleştirilmiştir. )

Görüldüğü gibi öğrenci sayısı her yıl artarak çoğalmıştır. Kurucu Rektörlük görevi devir teslim ederken öğrenci sayısı:11.975’tir.Yani 12bin civarındadır.

Ayrıca yukarıda belirtilen tarihlerde Ağrı’ da dişe dokunur yurt yoktu. salt birkaç özel Yurt bulunmaktaydı… 

KURUCU REKTÖRLÜK DÖNEMİNDE NE YAPILDI:

Şunu gönül rahatlıkça söyleyebiliriz; Kurucu Rektörlük bataklıktan modern bir üniversite yaratmıştır.

Hemen hemen bütün fakültelerin%100 oranında inşaatı bitirilip, eğitim ve öğretime açılması kurucu Rektörlük dönemindedir.

                                  (Kurucu Rektör Sn.Prof.Dr İrfan Aslan)

Bir tarafta fakülte inşaatları yapıp, bir taraftandan eğitim ve öğretime hız verilmesi her babayiğittin karı değildir. İşte bu başarı münhasıran kurucu Rektöre aittir.

                                                (7 yıldan 70 bin ağaç dikildi)

A.Ç.İ.Ü bahçesinde binlerce hektar araziyi bir ormana çevrilmesiyle yemyeşil bir vaha yaratarak çevre dostu olduğunu gösteren kurucu Rektörlük ’tür.

                          (A.İ.Ç.Ü İshak Paşa Saray Kültür ve kongre merkezi)

Kurucu Rektörlük, A.İ.Ç.Ü bahçesinde buram buram tarih kokan Tarihi İshak Paşa sarayının benzerini inşa ederek, kültür ve tarihi, turizm değerlere öneme verdiğinin göstermektedir.

Bu sarayın içerisinde birden fazla konferans salonları yapılmış olup, burada her türlü kültürel, sanatsal ve diğer etkinlikleri yapılmasına olanak tanıyan Kurucu Rektörlüktür.


Kurucu Rektörlük döneminde I. II.  Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un gemisi Sempozyumunu yaptırarak, yüzlerce bilim adamı katılması ve Sempozyumların kitap haline getirilmesi sonucu, gerek Ağrı, gerek Doğubayazıt ve gerekse diğer ilçelerde bulunan kültürel, sanatsal, tarihi ve turistlik değerli olan yerlerin tanıtılmasında etkin bir rol oynamakla kalmamış aynı zamanda rehberlikte yapmıştır.

 Kurucu Rektörlük döneminde çok sayıda değişik içerikte semineler vererek,  bölgedeki tarihi, Turistlik ve kültürel değerlerin tanıtılmasına büyük katkılar sunmuştur. Ayrıca kültürel, tarihsel, sanatsal ve benzeri konularda kitaplar oluşturulmuştur. Spor ve Müzik konularına ayrıca ağırlık verilmiştir. Dev spor kompleksi yapılmıştır. Yüzme havuzu vs…


GELELİM YENİ REKTÖRLÜK DÖNEMİ

ÖĞRENCİ SAYISI:

YIL    ÖĞRENCİ SAYISI

2018  13353

2019   12689 

Her iki yılda Ağrı’da çok sayıda resmi ve özel  yurtlar   bulunmakta….Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi Vakfınca öğrenci bursları öğrenciler için cazibe noktası olmuştur. Bu iki olgu öğrenci sayısının artışında kısmen tali etken olmuştur.

2020 Bu yıla ait henüz A.İ.Ç.Ü’ce faaliyet raporu yayınlanmamıştır. Olasılıkla 2020 öğrenci sayısı 2019 daha düşüktür.

Kurucu Rektörlük’ çe Yeni Rektörlüğe Modern dört dörtlük bir mirası altın  tepside sunmuştur. 

Bunun aksini iddia edenin aklını karışlarım!


2018 yılı öğrenci sayısının yüksek çıkmasında Kurucu Rektörlüğün başarı izlerini bulmak olanaklıdır.

2019 yılı öğrencisine sayısına bakıldığında 2018 yılı öğrenci sayısına göre bir gerilemenin olduğu açıkça görülmektedir. Bu açıklık sayısı 664’tür.Muhtemel 2020 bu açıklık daha fazladır…Rektörlükçe…”12 Haziran tarihleri arasında yapılan yılsonu sınavlarına 12 bin 340 öğrenci katıldı…”demesi de 2020 yılında öğrenci sayısının inişe geçişinin açık delilidir.

2019 yılında çok sayıda resmi ve özel yurtlar ve İÇ Vakfınca yapılan burs yardıma karşın bu öğrenci düşüşü yaşanmıştır.

2019 yılı baz alındığında öğrenci sayısı 11.689’dur.

Gerek A.İ.Ç.Ü Rektörlüğü ve bazı çevrelerce öğrenci sayısını 14 bin olarak göstermesi algı yaratmadan öteye geçmemektedir.

Hele hele Rektörlüğün 2019 Yılı öğrenci sayısı ortada iken,   Final sınavı için yaptırdığı uçuk bir sayı olan 25 bin öğrenci göstermesinin esprisini anlamaktan güçlük çekmekteyiz. Anlayan babayiğit varsa beri gelsin!

Şimdi soruyoruz:

A.İ.Ç.Ü REKTÖRLÜĞÜAĞRI VE DOĞUBAYAZIT İÇİN BİR ŞANSMIDIR,Y0KSA HANDİKAPMIDIR?...

Gelelim Fakülte ve Yüksek Okul açılış durumuna:

Bazı çevrelerce A.İ.Ç.Ü yeni Rektörlük döneminde” Fakülte ve yüksekokullar sürekli artmakta, ilçelerde bile fakülteler kurulmuş.”algısını oluşturmaktadırlar

Gelin gerçeği birlikte görelim.

KURUCU REKTÖR DÖNEMİ:

Kurucu Rektörlük döneminde 7 fakülte, 6 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 3 enstitü -öğretim faaliyetine devam etmekteydi.

YENİ REKTÖRLÜK DÖNEMİ

Yeni Rektörlük döneminde 8 fakülte, 6 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetine devam edilmiştir.

Görüldüğü gibi Yeni Rektörlük döneminde Gerek Merkezde ve gerekse ilçelerde tek bir meslek okulu kurulmamıştır.

Hata  Taşlıçay Meslek Yüksek okulu kapatılarak ruhuna el Fatiha okunmuş olup, Liseye devr edilmiştir.

Yalnız bir Yabancı uyruklara bir fakülte yeni Rektörlük döneminde 2019 yılında açılmıştır. Tüm fakülteler Kurucu Rektörlük döneminde açılmıştır.

Bazı çevrelerce A.İ.Ç.Ü yeni Rektörlük döneminde” Fakülte ve yüksek  okullar sürekli artmakta, ilçelerde bile fakülteler kurulmuş. “algısı oluşturularak yeni rektörlüğün Ağrı ve Doğubayazıt için şans olduğu belirtmesi manipülasyondur.

Bu noktada soruyoruz:

A.İ.Ç.Ü REKTÖRLÜĞÜ AĞRI VE DOĞUBAYAZIT İÇİN   ŞANSMIDIR, Y0KSA HANDİKAPMIDIR?...

DOĞUBAYAZIT MESLEK YÜKSEKOKULUNA GELELİM:

                 ( Doğubayazıt Ehmed-i Hani Meslek Yüksek okulunu Doğubayazıt'lılara  armağan eden büyük insan                                                                                         Sn.Abdulbari Goozel)

Yeni Rektörlük dönemi bazıların belirtiği gibi Doğubayazıt için şansımdır, Yoksa engel midir?

Bilindiği gibi ünlü iş adamımız Abdulbari Goozel 36 milyon sarf ederek Doğubayazıt’a armağan ettiği, gündüz 2000 akşamda 1000 olmak üzere 3000  öğrenci barındıracak olan Doğubayazıt Ehmed-i  Hani Meslek Yüksek okulu durumu içler acısı…

Kurucu Rektörlük döneminde Dış Ticaret Yüksek Okulu açılmış ve birkaç dönem mezuniyet vermiştir.

Yeni Rektörlük döneminde üç yıldır cazip gelmeyen bölümler Doğubayazıt’ta açmıştır. Örneğin aşçılık bölümü. Bu bölüm Van, Iğdır ve Ağrı’da var. Öğrenci olanakları olan yeri bırakıp ta Doğubayazıt tercih edilmeyeceğini herkes bilir.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz…

Daha değişik tercih edilmeyen bölümler Doğubayazıt’ta açılarak Doğubayazıt bile bile atıl bırakma politikası uygulanmıştır.

2016 yılında Doğubayazıt’a;

Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ismi resmen AİÇÜ fakülteler bölümünde yer alarak tescil edilmiştir.
 Şimdi de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine bağlı bölümleri görelim:
 -Antropoloji Bölümü
 -Arkeoloji Bölümü
 -Coğrafya Bölümü
 -Çeviribilim Bölümü
 -Dilbilim Bölümü
 -Felsefe Bölümü
 -Hukuk Bölümü
 -İlahiyet Bölümü
 -Psikoloji Bölümü
 -Tarih Bölümü
 -Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 Görüldüğü gibi Doğubayazıt'a kazandırılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 11 tane bölümü vardır.
 Bu noktada Ağrı İÇÜ Üniversitesi Rektörlüğüne soruyoruz:
 3 yıl 5 aylık dönem içeresinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünün açılması için ne tür girişimiz oldu?

YÖK’e bu konuda Rektörlüğün kaç müracaatı vardır. Niçin Fakülte Doğubayazıt’ta açılmıyor?..

Bunun tek bir amacı Rektörlükçe istemeyen bölümleri tercih edilmeyeceğini bile bile Doğubayazıt’ta açarak atıl durumuna bırakıp ”İşte öğrenci gelmiyor” algısını oluşturup Yüksek Okulu kapatmaktır.

Bu noktada soruyoruz:

A.İ.Ç.Ü REKTÖRLÜĞÜ AĞRI VE DOĞUBAYAZIT İÇİN   ŞANSMIDIR, Y0KSA HANDİKAPMIDIR?...

GELELİM YURT SORUNUNA:

Rektörlük Doğubayazıt Ehmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu atıl bırakmak için,” yurt yoktur. Onun için öğrenci Doğubayazıt’a gelmiyor.” Argümanına sarılması Rektörlüğün kendisi için oluşturduğu bir sığınma bahanesidir.

Oysa bu çok yanlış bir düşünce… Kurucu Rektörlük döneminde hiçbir yurt yoktu. Ama her yıl öğrenci sayısı artarak A.İ.Ç.Ü büyümüştür.

Ayrıca şu anda Ağrı Merkezindeki öğrencilerin hepsi yurtta mı kalıyor?

Iğdır’da Van’da öğrencilerin hepsi yurtta mı kalıyor?...

Bakınız Doğubayazıt’ta bir sürü aparatlar vardır.

Yurda verilen aylık masrafla Apart’a verilecek masraf arasında çok büyük bir fark yoktur. Hata birkaç öğrencinin birleşmesi bu masraf minimuma düşer.

Üstelik Ağrı IC Vakfı’nın burs desteği olursa, konut masrafı tamamen ortada kısmen kalkmış olur…

Yurt sorunu bir bahane olmaması gerekir. Bunu yapanlar acizlik içeresindedirler. Niyetleri üzümü yemek değil bağcıyı döğmektir.

Şimdi bu aşamada soruyoruz:

A.İ.Ç.Ü REKTÖRLÜĞÜ AĞRI VE DOĞUBAYAZIT İÇİN   ŞANSMIDIR, Y0KSA HANDİKAPMIDIR?...

DOĞUBAYAZIT EHMED-İ HANİ KAPAMAS İÇİN BİR GİRİŞİM VARMI?

Bunun yanıtı A.İ.Ç.Ü Rektörlüğün açığa çıkarması gerekir.

Rektörlük YÖK nezdinde Doğubayazıt’taki Yüksekokulun kapanması için girişimi devri dönemlerinde varmıdır? Yokmudur?...Doğubayazıt Kamuoyu bu konuyu çok merak ediyor?

Patnos ve Doğubayazıt Mesleki Yüksekokullarının kapanması girişimi söylentilere göre Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tarafından durdurulduğu doğrumudur? 

Bu konu kamuoyunda ayaklı kütüphanecilerin malzemesi olmuş vaziyette…

Ayrıca bir konu daha:

Rektörlükçe Doğubayazıt’taki okul atıl bırakılması yanı sıra öğrenci gelmiyor algısı yaratılarak liseyi yerleştirme veya devr gibi fikri varmıdır? Tıpkı Taşlıçay Meslek Yüksek okulu gibi… Bu söylentiler çok yaygın. Bunun olasılığı dahi Doğubayazıt’a yapılan en büyük kötülüktür…

Bu konular yanıt beklemektedir.

Bu noktada soruyoruz:

DOĞUBAYAZIT EHMED-İ HANİ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KAPAMASI İÇİN BİR GİRİŞİM VARMI?

Çok önemli bir konu:

Rektörlük göreve başladığı dönemde basın mensuplarının kendisini ziyaretinde ve basına verdiği kahvaltı da ”Doğubayazıt Ehmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu hakkında söylediği olumsuz sözler rektörlüğün Doğubayazıt’a karşı ön yargısını göstermektedir.(Şimdilik Rektörlüğün kullandığı Ağır negatif terimi yazmak istemiyorum. Belki ileride gerekirse yazarım)

Son söz:

REKTÖRLÜĞÜN DOĞUBAYAZITHALKINA KARŞI BU VURDUMDUYMAZ TAVRI NEDİR? ANLAYAN VARSA BERİ GELSİN!

BU REKTÖRLÜK İKİNCİ DEFA SEÇİLİRSE, O ZAMAN AYIKLANIR PİRİNCİ TAŞI… İNANIN ÖĞRENCİ SAYISI AZALMANIN YANI SIRA BÖLÜMLERİN KAPISINA TEK TEK KİLİT VURULUR. HALEP ORADA İSE ARŞIN BURADADIR.ZAMAN EN İYİ İLAÇTIR.BEKLEYİP GÖRECEGİZ!...Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Yazarın bir önceki yazısı
Yukarı