×
İhale Alanı
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
955 30 Ocak 2020 Perşembe 16:35

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

Doğubayazıt Ahmed- Han Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenc ve Personelne Verlmek Üzere Tüketme Hazır Sıcak Yemek Alımı hzmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesne göre açık hale usulü le hale edlecektr. İhaleye lşkn ayrıntılı blgler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/35586 1-İdarenn a) Adres : Erzurum yolu üzer 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI b) Telefon ve faks numarası : 4722151670 - 4722151182 c) Elektronk Posta Adres : byontar@agr.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebleceğ nternet adres : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hzmetn a) Ntelğ, türü ve mktarı : Doğubayazıt Ahmed- Han Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenc ve Personelne Verlmek Üzere 5000 öğün Tüketme Hazır Sıcak Yemek Alımı Ayrıntılı blgye EKAP’ta yer alan hale dokümanı çnde bulunan dar şartnameden ulaşılablr. b) Yapılacağı yer : Doğubayazıt Ahmed- Han Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü c) Süres : İşe başlama tarhnden tbaren 12(on k) aydır 3- İhalenn a) Yapılacağı yer : Ağrı İbrahm Çeçen Ünverstes Sağlık Kültür ve Spor Dare Başkanlığı dar bnası Erzurum yolu üzer 4. km b) Tarh ve saat : 03.02.2020 - 14:30 4. İhaleye katılablme şartları ve stenlen belgeler le yeterlk değerlendrmesnde uygulanacak krterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve stenlen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu şn yerne getrlmes çn alınması zorunlu olan ve lgl mevzuatında o ş çn özel olarak düzenlenen scl, zn, ruhsat vb. belgeler, İhale tarh tbar le geçerl, lgl kurumdan alınmış faalyet konusu yemek ş olan İşletme Kayıt Belges. 4.1.2. Teklf vermeye yetkl olduğunu gösteren İmza Beyannames veya İmza Srküler; 4.1.2.1. Gerçek kş olması halnde, noter tasdkl mza beyannames, 4.1.2.2. Tüzel kş olması halnde, lgsne göre tüzel kşlğnn ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel kşlğn yönetmdek görevller belrten son durumu gösterr Tcaret Scl Gazetes, bu blglern tamamının br Tcaret Scl Gazetesnde bulunmaması halnde, bu blglern tümünü göstermek üzere lgl Tcaret Scl Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel kşlğn noter tasdkl mza srküler, 4.1.3. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen teklf mektubu. 4.1.4. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen geçc temnat. 4.1.5 İhale konusu şn tamamı veya br kısmı alt yüklenclere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomk ve mal yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler: İdare tarafından ekonomk ve mal yeterlğe lşkn krter belrtlmemştr. 4.3. Meslek ve Teknk yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler: İdare tarafından meslek ve teknk yeterlğe lşkn krter belrtlmemştr. 5.Ekonomk açıdan en avantajlı teklf sadece fyat esasına göre belrlenecektr. 6. İhaleye sadece yerl stekller katılablecektr. 7. İhale dokümanının görülmes: 7.1. İhale dokümanı, darenn adresnde görüleblr. 7.2. İhaleye teklf verecek olanların hale dokümanını EKAP üzernden e-mza kullanarak ndrmeler zorunludur. 8. Teklfler, hale tarh ve saatne kadar Ağrı İbrahm Çeçen Ünverstes Sağlık Kültür ve Spor Dare Başkanlığı adresne elden teslm edlebleceğ gb, aynı adrese adel taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderleblr. 9. İstekller teklflern, Brm fyatlar üzernden vereceklerdr. İhale sonucu üzerne hale yapılan steklyle, her br ş kalemnn mktarı le bu kalemler çn teklf edlen brm fyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzernden brm fyat sözleşme mzalanacaktır. Bu halede, şn tamamı çn teklf verlecektr. 10. İstekller teklf ettkler bedeln %3’ünden az olmamak üzere kend belrleyecekler tutarda geçc temnat vereceklerdr. 11. Verlen teklflern geçerllk süres, hale tarhnden tbaren 90 (doksan) takvm günüdür. 22.01.2020 İlan Önzleme https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2 12. Konsorsyum olarak haleye teklf verlemez. 13. Bu halede elektronk eksltme yapılmayacaktır. 14.Dğer hususlar: İhale, Kanunun 38 nc maddesnde öngörülen açıklama stenmekszn ekonomk açıdan en avantajlı teklf üzernde bırakılacaktır.

Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı