×
Politika
Ağrı Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin soru önergesi
Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'inAğrı Suçatağı Devlet Hastanesi’nin gerek fiziki gerekse de kapasite sorunları, başta hekim olmak üzere sağlık personeli alanında yaşanan yetersizlikler had safhaya varmış durumdadır. Özellikle Nöroloji, Beyin cerrahi, çocuk hastalıkları ve Kadın Doğum uzmanları yetersizliğinden kaynaklı yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanlığına vermiş olduğumuz soru önergesi
1556 17 Ocak 2020 Cuma 22:04

Ağrı Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 96’ncı ve 99’uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dirayet Dilan Taşdemir

HDP Ağrı Milletvekili

Yaşam kalitesi açısından 81 il arasında 79. sırada bulunan, halkın yarısından fazlasının işsiz olarak tespit edildiği sosyo-ekonomik düzeyin en düşük olduğu 16 ilden biri olan Ağrı’da sağlık sorununda da ciddi bir karmaşa ve kaos söz konusudur. “5 yıldızlı otel rahatlığı” propagandasıyla açılışı yapılan hastanenin sorunları bitmemektedir. 7 yılda inşaatı tamamlanamayan ve alelacele açılışı yapılan Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesi’nin gerek fiziki gerekse de kapasite sorunları, başta hekim olmak üzere sağlık personeli alanında yaşanan yetersizlikler had safhaya varmış durumdadır. Özellikle Nöroloji, Beyin cerrahi, çocuk hastalıkları ve Kadın Doğum uzmanları yetersizliği dolayısıyla halkımızdan çokça şikâyetler almaktayız. Ağrı’da sağlık konusunda görülen sorunlar, doktorların iş yükünün fazlalığının yanı sıra, hastane alt yapısının yetersizliğiyle de bağlantılıdır. Hasta çocuklar ve refakatçiler yer sorunu yaşamaktadırlar. Özellikle kış aylarında hastalıkların artmasıyla mevcut hastanelerde hem yer, hem sıra bulmakta zorlanan hasta ve hasta yakınları kendi kaderlerine terk edilmektedirler. Doktor sayısının yetersiz olmasından kaynaklı bir doktor yüzlerce hastaya bakmak zorunda kalmakta, hastalar sıra bulmakta güçlük çekmekte hatta birçok hasta tedavi olmadan evine geri dönmek zorunda kalmakta veya Erzurum, Van gibi komşu illere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum hasta ve hasta yakınlarına hem ekonomik açıdan hem de fiziki olarak oldukça zorlamaktadır. Ağrı’nın kronik yoksulluk sorunuyla hangi ölçüde karşı karşıya kaldığını yeşil karta sahip olan nüfus oranından açıkça anlaşılabilir. Ağrı’da sadece merkezde değil aynı zamanda Ağrı’ya bağlı ilçelerde de hastane, hasta yatak

sayısı ve uzman doktor sayısı oldukça yetersizdir. Ağrı’ya gelen uzman hekimlerin mecburi hizmetlerini bitirir bitirmez ilden tayin isteyerek ayrılmaları ciddi boşluklara neden olmaktadır. Ağrı’ya gelen uzman ve pratisyen hekimlerin istifa etmeleri de diğer önemli bir sorundur. Zaman zaman aynı branş hekimlerin istifa etmesi tedavi süreçlerini oldukça zora sokmaktadır. Farklı istifa sebepleri olmakla beraber sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet, kiraların yüksek olması ve sosyal aktivitelerin eksikliği en çok öne çıkan sebepler olarak göze çarpmaktadır. İstifalardan sonra oluşan boşluklar il dışından ya da bölgeden geçici görevlendirmeyle doldurulmak istenmekte ancak bu boşluklar geçici görevlendirmeyle önlenebilecek bir sınırı aşmış durumdadır.

Bu bağlamda;

1) Ağrı Devlet Hastanesi’nde özellikle Nöroloji, Beyin Cerrahi, Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum bölümlerinde yaşanan doktor yetersizliğini gidermeyi düşünüyor musunuz?

2) Ağrı devlet Hastanesinin gerek fiziki gerekse de kapasite sorunları, başta hekim olmak üzere sağlık personeli alanında yaşanan yetersizlikten kaynaklı vatandaşlarımızın katlanmak zorunda kaldıkları sıkıntıların giderilmesine dair herhangi bir plan veya proje geliştirilmiş midir?

3) Ağrı’da yeşil kart kullanan kişi sayısı kaçtır? Bu sayının diğer illere oranı nedir?

4) Ağrı Devlet Hastanesinde hangi bölümlerde tıbbi cihaz eksikliği bulunmaktadır? Bu cihazların tamamlanmasına yönelik bir çalışmanız olacak mı?

5) Ağrı merkez ve ilçelerinde kaç uzman hekime ihtiyaç vardır?

6) Ağrı’da görev yapan hekimlerin tayinle gitmeleri ve istifa etmelerinin önünü almak için ne tür projeler yapmaktasınız?

7) Ağrı Devlet Hastanesinde doktorlar günde kaç hastaya bakmaktadırlar?

Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı