×
İhale Alanı
İLAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞUBAYAZIT 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
266 14 Mart 2020 Cumartesi 07:13

                                     İLAN

                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ

DOĞUBAYAZIT 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara karar gereğine;


A-  Aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, ada, parsel numarası belirtilen kamulaştırılacak taşınmazla ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Vakıfları ve MüzelerGenel Müdürlüğü’nün 10/11/2019 tarih ve 18508952-752.01.02 –E.925756 sayılı olurları

gereğince davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı malik/malikler aleyhine KamulaştırmaKanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile daimi irtifak / mülkiyethakkının davacı adına tescili davası açıklaması sebebi ile;

B- İlan tarihinden itibaren 30 gün içersinde davacı Maliye Hazinesi aleyhine kamulaştırmaİşlemlerine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara kaşı düzeltim davası açılabileceği;

C- Bu süre zarfında kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelendirdikleri taktirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli

Üzerinden taşımaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği;

D-  Tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Doğubayazıt Şubesi’ne yatırılacağı;

E-  Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içersinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

ESAS NO:              İLÇE                                    MAH.

2020/40          DOĞUBAYAZIT               ÇİFTEPINAR  MAH.


KAMULAŞTIRMASI TALEP EDİLEN ALAN         ADA           PARSEL 

                                                                             138            1  ve  2


Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı